Nujitra

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

เรียนโท 05/12/2010

Filed under: Uncategorized — nujtravorachet @ 21:27

วันนี้มาเรียนกับเพื่อนร่วมห้องวิชา การวัดผลประเมินผล

Advertisements
 

การปฏิบัติงาน

Filed under: Uncategorized — nujtravorachet @ 06:21

วันนี้  12  พฤษภาคม  2553 ฝ่ายงานวิชา จัดทำ SAR ของโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

 

นิทานอิสป 05/11/2010

Filed under: Uncategorized — nujtravorachet @ 16:16
 

การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ

Filed under: Uncategorized — nujtravorachet @ 14:44

ความรู้ทางด้านงานประดิษฐ์  การประดิษฐ์ของเล่น   การประดิษฐ์ของใช้  การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง

 

การพัฒนาตนเอง 05/10/2010

Filed under: Uncategorized — nujtravorachet @ 14:51

การพัฒนาตนเองของ  นางนุจิตรา  วรเชษฐ  ครูโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

 

เข้าเนื้อเรื่อง

Filed under: Uncategorized — nujtravorachet @ 06:08

เรามาพัฒนาตนเองโดยกาเข้าศึกษาในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่มีกันดีหม  เพราะมันจะทำให้เราได้หลายต่อหลายอย่างนะคะ ลองดูนะคะดิฉันเริ่มจากเรียนมหาบัณฑิต การเรียนทำให้ได้ความรู้เพิ่มมีเพื่อนมากมายคลายเหงา